Karaffen

Hertig Karls Allé 73

Hertig Karls Allé 73

Denna fastighet ligger på Väster med gång- och cykelavstånd till city.