Karaffen

Hertig Karls Allé 85-87

Hertig Karls Allé 85-87

Denna fastighet ligger på Väster med gång- och cykelavstånd till city.