Karaffen

Felanmälan

Hur gör jag?

Pga rådande omständigheter med Covid-19 så kommer vi endast att åtgärda akuta felanmälningar just nu. Vi ber er även att inte vara hemma när våra fastighetsskötare åtgärdar felanmälan.

Om du behöver anmäla något fel i din bostad eller närmiljö (t.ex. tvättstuga, trapphus eller gård) gör du det snabbt och smidigt genom att mejla till Karaffen. Det är viktigt att du meddelar oss om vi får gå in med huvudnyckel eller om du vill boka tid med oss för reparation. Hur lång tid det tar innan det anmälda felet blir åtgärdat beror på felets omfattning. Akuta fel prioriteras.

Vid akuta olyckor eller fel i din lägenhet (vattenläckor, elfel etc.) är det naturligtvis viktigt att du genast kontaktar Karaffen för att få skadan åtgärdad. Om du upptäcker akuta fel när vårt kontor inte är öppet får du ringa vår jourservice.

Karaffen: 019-18 64 00
Jourservice (Endast vid akuta ärenden): Securitas, 010-470 57 58

Gör en felanmälan