Karaffen

Hyresgästinfo

Anslagstavlan

Vi har flyttat!
Vi har flyttat vårt kontor till nya fina lokaler på Eyracenter. Ni hittar oss på Orvar Bergmarks Plats 1.
Miljöintyg

Information

Karaffen har ett avtal med ComHem om TV. Det innebär att det är ComHems grundutbud som ingår i hyran. Vill du ha utökat programutbud får du själv beställa och bekosta detta.

Flertalet lägenheter och flertalet lokaler har datauttag för Tele2 Bredband indraget.

I fastigheten Olaigatan 8 är Telia leverantör av digital-TV, bredband och bredbandstelefoni till lägenheter och lokaler.

Egen parabol på balkongen, taket, utanför fönstret etc. är inte tillåtet. Detta är ett beslut som fattats ur säkerhetssynpunkt för såväl fastigheten i sig och för hyresgäster/förbipasserande. Blomlådor får ej placeras hängandes utåt på balkongen.

Har du hund, katt eller annat husdjur? Det går jättebra, men kom ihåg att du har ansvar för att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. Utomhus på gården måste djuren vara kopplade. För vissa djur, t ex spindlar och ormar, behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Om ditt husdjur gör någon slags åverkan på lägenheten, t.ex. på tapeter eller parkettgolv, är du vid en eventuell flytt skyldig att återställa detta.

Vill du av någon anledning hyra ut din hyreslägenhet i andra hand? Då måste du kontakta Karaffen och få ett godkännande.

Om du ska flytta behöver vi en skriftlig uppsägning av ditt hyresavtal tre kalendermånader innan önskad flytt.

Observera att uppsägningen räknas från sista dagen i aktuell månad. Om du t.ex. säger upp ditt hyresavtal den 15 september räknas uppsägningstiden från den sista september till den sista december.

Grillning på balkonger får inte ske. Alla hyresgäster måste ha brandvarnare i lägenheten och på egen bekostnad utföra funktionskontroll samt byta batterier. Alla hyresgäster är skyldiga att inneha hemförsäkring.

Din lägenhetshyra bestäms gemensamt av Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna på de aktuella orterna.

Som bostadshyresgäst betalar du hyran förskottsvis en gång i månaden. Din hyra ska vara oss tillhanda senast den sista vardagen i varje månad i förskott.

Lokalhyresgäster betalar vanligen hyran kvartalsvis och i förskott.

Karaffen skickar ut hyresavier för ett kvartal i taget. Månadens hyra betalar du via Internetbank, Bankgiro, autogiro eller på ditt bankkontor.

OCR-nummer måste alltid anges.

Gemensamhetsutrymmen

Det får under inga omständigheter stå någonting i trapphuset eller utanför er dörr. Detta för att underlätta när vi städar men det är lag på följande med tanke på att det är en utrymmesväg vid t ex brand. Det är också viktigt att inga föremål placeras utanför vinds- och/eller källarförråd.

Trappstädning sköts av externt städbolag. Vilken dag som gäller i just din trapp och vilket företag som städar där anges ofta på informationstavlan i trapphuset.

För tvättstugan gäller att varje hyresgäst ser till att det är rent och snyggt när man lämnar den. Med jämna mellanrum ser städbolaget över utrymmet, men det är huvudsakligen hyresgästerna som håller tvättstugan fräsch och välstädad, gäller även maskinerna.

Soporna sorteras i den omfattning det är möjligt i just er fastighet. Sophämtning sköts av Örebro kommun och/eller Stena Recycling.

Gårdarna till respektive fastighet kan bestå av asfalt- och parkeringsytor eller mer eller mindre gröna ytor. Skötseln av de gemensamma gårdsytorna ansvarar Karaffen för. I de fall en uteplats hör till lägenheten har hyresgästen skötselansvaret.

Vid vissa fastigheter kan vi erbjuda parkeringsplats mot en fast månadskostnad. Priset beräknas på läge, motorvärmaruttag eller ej, etc.

Förråd ingår oftas till varje lägenhet. Vill du ha ytterligare förrådsmöjligheter har vi ibland lediga förråd att hyra ut. Det får inte under några omständigheter placeras föremål utanför vinds-eller källarförråd.

Miljöarbete

Karaffen arbetar ständigt med att förbättra sopsorteringsmöjligheterna i varje fastighet. I vissa har vi kommit långt, i andra har vi fortfarande mycket kvar att göra. Men vi jobbar vidare. Målet är att så snart som möjligt ha gjort plats för och installerat ett enkelt och komplett sorteringssystem i samtliga fastigheter.
Sortera era sopor enligt anvisningarna i respektive soprum. Hör av er till oss om det saknas kompostpåsar i fastigheten eller om ni inte har en hållare för kompostpåsen i lägenheten.

Grovsopor får man själv köra till lämplig återvinningscentral. (Klicka här för att läsa om var de finns.)

Läs gärna mer om sopsortering på Örebro kommuns hemsida om avfall, klicka här.

Vi jobbar kontinuerligt med elförbrukningen i våra fastigheter och har under det senaste året bland annat låtit göra energideklarationer, som tydligt visar vilka åtgärder som är lämpliga att göra för att sänka förbrukningen