Bostäder

Karaffen äger och förvaltar drygt 40 fastigheter i Örebro