Flytta in

Du har tillträde till din lägenhet 12:00 den första vardagen i den månad ditt hyreskontrakt börjar gälla. På tillträdesdagen kommer vi överens om en tid för uthämtning och kvittens av nycklar till lägenheten.

Hyresavier

Hyresavi skickas till dig kvartalsvis, en för varje månad. Hyran betalar du i förskott senast sista vardagen i månaden. Självklart kan du även använda dig av autogiro Blankett för autogiro.

Elavtal

Karaffen meddelar Eon din in och utflytt.

Försäkring

För att skydda dig mot ekonomiska förluster vid inbrott eller skada är det viktigt att du har en hemförsäkring. Det kan också inträffa saker som gör att du blir skadeståndsskyldig, tex brand eller vattenskada. Teckna hemförsäkring från dagen du flyttar in.

Flyttanmälan

När du flyttar behöver du göra en flyttanmälan hos Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Vill du ha eftersändning av din post beställer du det hos Svensk Adressändring När du adressändrar behöver du ange ditt fyrsiffriga lägenhetsnumret som anger vilken våning samt var på våningen lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret på ditt hyreskontrakt eller på anslagstavlan i entrén.