Hållbarhet

Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är att utföra våra uppdrag med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi tror på att vi tillsammans – med våra hyresgäster och leverantörer – kan göra skillnad. För oss är det en självklarhet att stå bakom FN:s globala mål.

Miljö & hållbarhet

Vår miljöbelastning är i huvudsak kopplad till våra fastigheter och vi vill självklart driva vår verksamhet med minsta möjliga negativa miljöbelastning. Vi arbetar därför för att öka andelen förnybar eller återvunnen energi som används i våra fastigheter. Alla våra fastigheter är energideklarerade vilket gör att vi tydligt ser vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka energiförbrukningen. Vi arbetar ständigt med att förbättra sopsorteringsmöjligheterna i varje fastighet. Målet är att alla fastigheter ska ha tillgång till ett enkelt och komplett sorteringssystem.

Ekonomisk hållbarhet

Långsiktig lönsamhet är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna uppnå våra mål och arbeta ekonomiskt hållbart över tid. En balanserad ekonomisk tillväxt med hänsyn till miljö och människor är också en förutsättning för såväl hållbar utveckling som ansvarsfullt företagande. Med en stabil finansiell ställning är vi en pålitlig partner för både hyresgäster och leverantörer och våra medarbetare.

Social hållbarhet

Vi jobbar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter snygga och säkra. Vi erbjuder våra hyresgäster trygghet genom att vara en pålitlig fastighetsägare som håller det vi lovar och som investerar i våra fastigheter. Vi drivs av att vara en omtyckt hyresvärd och ha hyresgäster som trivs. Vi står för sunda värderingar, öppenhet, jämställdhet och mångfald.