Lokaler

Karaffen äger och förvaltar drygt 40 fastigheter i Örebro

Attraktiva lokaler i Örebro

Vi har en hel rad lokaler på öster, väster och i centrala Örebro. Lokalerna är belägna i fastigheter med mycket charm. Letar ni lokal, varmt välkomna att kontakta Katarina.

Katarina Gerdin
katarina@karaffen.com
070-318 18 64